Kategorier
Digital markedsføring Forelesning

Blockchain – løsning på en utfordring?

Hva er blockchain, hva brukes det til og hvorfor kan det være en løsning på noen av dagens utfordringer? I dette innlegget skal jeg skrive om blockchain.

Blockchain Advertisement
Bildet hentet fra Pexels.com

Hva er blockchain?

Blockchain, eller blokkjeder på norsk, kan i enkelhet kalles en logg. Loggen består av flere blokker som inneholder informasjon. Det som skiller blockchain fra annen teknologi er at fremfor at informasjonen ligger på én plass, eller at det må sendes til og fra alle aktørene som er involvert, har alle i kjeden tilgang til informasjonen og får beskjed når noe endres i den eller når nye elementer blir lagt til. Alle parter må godkjenne endringer før prosessen kan gå videre. Dette er den uavhengige revideringen av blockchain og er med på å utelate tredjeparter som banker, saksbehandlere eller offentlige register eller jurister.

Blockchain er en samling av informasjon som blir samlet i blokker. Disse blokkene blir koblet til andre blokker i en kronologisk rekkefølge, som danner en kjede av blokker med informasjon, som er avhengig av hverandre. Den første blokken kalles for «Genesis block»

Hvordan fungere blockchain?

Fordi man utelater tredjeparter i blockchain er man avhengig at deltakerne snakker direkte til hverandre. Dette kalles for Peer-to-peer (P2P). I hver gruppe har den enkelte deltaker en kopi av informasjonen i blokkjeden, og det dannes et nettverk mellom de som skal inneha blokkjeden, uten involvering fra en sentral autoritet, som er en grunn til at dette kan være bedre enn det tradisjonelle systemet. Fordi det er spredd til flere deltakere i nettverket, hvor alle har hver sin kopi, er det svært vanskelig å endre på, eller «tukle» med informasjonen i blokkjeden. Den er sikret gjennom kryptografi.

I tillegg til dette er det kun mulig å legge til informasjon, og ikke fjerne informasjon som ligger der fra før.

En node, eller nav på norsk, er et knytepunkt i datanettet og her starter transaksjonen med en privat kode. Transaksjonen representerer ulike handlinger i blokkjeden. Transaksjonen blir spredd gjennom en «gossip protocol«, før hver «peer» må godkjenne dette på bakgrunn i forhåndsbestemte kriterier. Så fort dette er gjort vil den nye blokken legges til i blokkjeden, og linkes sammen gjennom kryptografi. Den nye blokken bekreftes gjennom en «hash pointer«. For hver nye blokk som legges til transaksjonen bekreftes på nytt.

Kan dette løse en utfordring?

Personlig mener jeg dette kan løse en utfordring i helsevesenet. Det er vanskelig for flere helesystemer å snakke sammen om sensetiv informasjon vedrørende en pasient. Papir, mail eller at det er regulert gjennom en offentlig tredjepart kan være risikofylt, og dermed mener jeg at blockchain kan være en god måte å løse dette på. Ved at en fastlege kan legge til noe i pasientjournalen slik at sykehuset kan se dette, vil det forenkle deres jobb og oppfølging av pasienten.

Blue and Silver Stetoscope
Bildet hentet fra pexels.com

Kilder:

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html

https://www.igi-global.com/dictionary/nosql-databases/39029

https://medium.com/coinmonks/what-the-hell-is-blockchain-and-how-does-it-works-simplified-b9372ecc26ef

Ett svar til “Blockchain – løsning på en utfordring?”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *