Kategorier
Digital markedsføring Erfaringer/praksis Forelesning

Digital markedsføringsstrategi

Digital markedsføring er som vanlig markedsføring; man ønsker å komme i kontakt med potensielle kunder og ha innflytelse på deres valg i anskaffelse av et nytt produkt. Forskjellen er at den digitale markedsføringen foregår online.

Digital markedsføring gir deg muligheten til å møte kundene dine på en helt annen, mer personlig arena, der man i større grad har mulighet til å påvirke kunden. Likevel kan det virke som mange ikke har en strategi for den digitale markedsføringen. Hvorfor er det slik?

laptop computer on glass-top table
Bildet hentet fra Unsplash.com

Jeg skal i dette innlegget gå nærmere inn på dette:

 • Hva er strategi og hvorfor er det viktig?
 • Hvilke typer digital strategi finnes det?
 • Og hvorfor trenger man en strategi for digital markedsføring?

«Strategi er å velge en retning og implementere som et helvete»

Sitatet ovenfor er hentet fra et innlegg om strategi skrevet av Karl Philip Lund. Dette høres kanskje ganske enkelt ut, men Karl Philip skriver videre i innlegget at det ikke betyr at man skal løpe rundt som hodeløse kyllinger, men at man ikke trenger å ha alle detaljer på plass før man setter i gang med arbeidet.

For mange er det vanskelig å bare hoppe ut i noe uten å ha full oversikt over hva man skal gjøre. Mange ønsker blant annet en full oversikt over hva de skal gjøre i en oppgave, slik at de ikke tenker selv over hvordan man skal gjøre det. På den måten får man gjennomført et prosjekt, men kanskje ikke på best mulig måte?

Sitatet Karl Philip bruker om strategi har han hentet fra Jack Welch, som sier dette om strategi: “In real life, strategy is actually very straightforward. You pick a general direction and you implement like hell.”

Et slikt burde være enkelt for alle å forstå. Når man har valgt en retning man ønsker å gå vil et slikt enkelt budskap være med på å bidra til at man får med seg alle i bedriften.

Når det gjelder å utvikle en strategi mener Jack Welch at dette gjøres med tre enkle steg:

 1. Finn en smart, realistisk måte å få et bærekraftig konkurransefortrinn.
 2. Engasjer rett folk til å jobbe med steg 1.
 3. Aktivt oppsøk de beste måtene for å oppnå steg 1., enten der er internt i bedriften eller eksternt. Tilpass dem og forbedre dem kontinuerlig.
Skjermbilde hentet fra Inevo

Hvilke typer digitale markedsføringsstrategier har vi?

Det finnes mange ulike strategier for digital markedsføring, og med disse er stadig i utvikling. Jeg skal her nevne et lite utvalg av disse, som er hentet fra dette innlegget om digital markedsføring av Aden Andrus:

 • Pay-per-click advertising:
  Dette er en bred forklaring av alle typer for markedsføring hvor du betaler for at en person klikker seg inn på reklamen. Det kan f.eks. være Paid Search Advertising og Facebook Ads.
 • Paid Search Advertising:
  Google, Yahoo og Bing tillater deg å kjøre tekstreklame på deres Search Engine Results Pages (SERPs). Dette er en av de beste måtene å finne dine potensielle kunder som aktivt søker etter produktet eller tjenesten du tilbyr.
 • Search Engine Optimization (SEO):
  Hvis du ikke vil dukke opp i SERPs, kan du bruke SEO til å få dine nettbutikk, blogg eller lignende til å organisk havne øverst i søk. Her betaler man ikke per klikk, men det krever mye innsats å havne øverst.
 • Paid Social Media Advertising:
  De fleste sosiale medier tillater deg å ha reklame hos dem, f.eks. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat osv. Dette er en fin måte å bygge bevissthet hos publikum som ikke kjenner til deg.
 • Social Media Marketing:
  Er tilsvarende til SEO, hvor man gratis kan bygge oppe merkevaren sin på sosiale medier. Men, som i SEO, krever det mye innsats for å f.eks. få masse likes på Facebook-siden.
 • Conversion Rate Optimization (CRO):
  Dette er kunsten å forbedre din online brukeropplevelse. Dette blir som oftest brukt av selskaper for å skaffe flere konverteringer (leads, chat, salg osv.) på deres eksiterende nettsted.
 • Content Marketing:
  Nok et bredt markedsføringsbegrep, og det beskriver alle digitale markedsføringstiltak som bruker innholdsmidler (Blogg, Videoer osv.) til å bygge bevissthet rundt merket og/eller salg.
 • Native Advertising:
  Dette havner stort sett under «Content Marketing», men det er f.eks. foreslåtte artikler som dukker opp etter du har lest et innlegg.
 • Email Marketing:
  Den eldste formen for digital markedsføring. Personlig trodde jeg, til inntil kort tid siden, at dette var gammeldags, men det fungerer fortsatt kjempegodt. Kan brukes til nyhetsbrev, tilbud osv.
 • Affiliate Marketing:
  Man betaler noen (en person eller en annen bedrift) for å snakke positivt om produktet/tjenesten din, på deres nettsted eller sosiale medier.

Det finnes mange strategier, og man trenger heller ikke velge kun én. Mange bruker flere av disse i kombinasjon, men i bunn og grunn handler det om det som ble skrevet om strategi: finn en vei og implementer som et helvete.

Hvorfor trenger man en digital markedsføringsstrategi?

Men hvorfor er det så viktig med en strategi når man skal markedsføre digitalt? I et innlegg skriver Dave Chaffey om ti grunner til at man trenger en digital markedsføringsstrategi:

 1. Man er retningsløs:
  Hvis man ikke vet hva strategien er og hva man ønsker, vet man heller ikke hvordan man skal jobbe.
 2. Du vil ikke få vite hvem som er ditt online publikum og markedsandel:
  Kunder krever at man er tydelig online.
 3. Eksisterende og fremtidige konkurrenter vil ta markedsandelene
 4. Du har ikke et tydelig verdiforslag til kundene dine på nett
 5. Du kjenner ikke din online-kunder godt nok
 6. Du har ikke en integrert digital markedsføringsstrategi og markedsføringsplan i hele bedriften
 7. De som jobber med digital markedsføring har ikke nok ressurser tross deres viktighet
 8. Man kaster bort penger og tid på å outsource oppgaver og bruke ulike verktøy i de forskjellige avdelingene
 9. Du er ikke smidig nok til å ta igjen de største selskapene, som er i stadig bevegelse
 10. Du optimaliserer ikke ved å ikke bruke den dataen du har tilgjengelig
Hva er viktig i en digital strategi?

Strategi er en pågående prosess, og handler om analyse, planlegging og implementering. Dette illustreres godt i denne modellen av Visser, Sikkenga & Berry:

Bildet hentet fra Visser, Sikkenga & Berry (2018, 27)

Denne markedsstrategien danner rammeverket for kjerneprosessen for hvordan en virksomhet jobber med markedsføring.

Digital markedsføring har ikke endret mye for hvordan man etablerer en markedsføringsstrategi. Det man kan se er at fordi det skjer store endringer ofte i det digitale er man nødt til å være mer fleksibel, og måten man implementerer en markedsføringsstrategi har endret seg fordi det er flere verktøy og kanaler å forholde seg til.

Ved å følge rammeverket ovenfor kan man forme en markedsføringsstrategi. Rammeverket kan enkelt forklares slik:

 • Mål
  – Hva ønsker man å oppnå?
 • Markedsanalyse
  – Hvordan ser den nåværende og fremtidige situasjonen i markedet ut? Hvilke muligheter og trusler finnes.
 • Intern analyse
  – Hvilke organisatoriske, finansielle og teknologiske muligheter og kunnskaper finnes internt i bedriften? Bedriftens svakheter og styrker.
 • Konklusjoner
  – Hvilke konklusjoner kan gjøres med bedriftens sterke og svaker sider som basis, sammenlignet med mulighetene og truslene?
 • Segmentering
  – Hvordan kan bedriften best segmentere markedet, og hvilke valg tar man ihht. målmarkedet og posisjoneringen?
 • Hvordan ser den nye markedsmixen ut?
  – Hva må bedriften endre for å oppnå dette?
 • Hva må endres internt
  – Hva må gjøres organisatorisk, finansielt og teknologisk for å oppnå dette?

Det er viktig med tydelig mål for hva man ønsker å oppnå i bedriften. Samtidig må man ha oversikt både internt og eksternt over hvilke muligheter og trusler som finnes, og hva som er bedriftens sterke og svake sider. Man må segmentere markedet for å finne sin målgruppe, så må man gjøre de nødvendige endringene internt for å kunne nå ut til disse.

Trenger man en strategi for digital markedsføring?

Det er tydelig at en strategi for den digitale markedsføringen er viktig. Ved å ikke gjøre dette kan man tape masse tid og penger, og potensielt skade merkevaren.

Uavhengig av størrelsen på bedriften er man avhengig at man har en strategi. Den trenger ikke være veldig detaljert, men den skal være lett å forstå for alle i hele bedriften, slik at alle er med på å dra i rett retning.

Kilder:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *