Kategorier
Digital markedsføring Erfaringer/praksis Forelesning

Performance marketing

Jeg skal i dette innlegget ta for meg begrepet, eller rettere sagt strategien, Performance marketing.

Men, hva er det som skiller denne typen markedsføring fra annen digital markedsføring? For å svare på dette skal jeg først ta for meg hva det faktisk er, og hvorfor det er døpt til resultatbasert markedsføring.

digital marketing artwork on brown wooden surface
Bildet hentet fra Unsplash.com

Hva er Performance marketing?

Performance marketing er som det høres ut – markedsføring basert på resultater. Det er et svært omfattende begrep som refererer markedsføring på nett og annonseringer hvor annonsøren betaler affiliates (bloggere, influensere, firmaer) når en spesifikk handling er fullført, som f.eks. salg, nye leads eller klikk.

Enklere sagt er det at annonsørene kun betaler basert på resultatene i kampanjen sin – altså ved en ønsket handling som salg eller klikk fra kunden.

Det som skiller denne typen markedsføring fra andre, er at man i dette tilfellet kun betaler ved ønsket handling, mens man ellers betaler på forhånd, uten garanti for salg eller lignende. På denne måten er Performance marketing med på å sørge for god ROI (Return of Investments, eller på norsk investeringsavkastning).

Performance marketing er målbart og lett å spore ned til det enkelte klikk. Dermed kan annonsører måle alt fra Cost of Acquisition (hvor mye det koster å få en per nye kunde) til incrementality (som måler hvor mye man bruker på annonser kan løfte konverteringen).

Vi skjønner derfor at dette er en effektiv måte å annonsere på hvis man har Customer Acquisition Cost (CAC) i bakhodet. Det bryter også med tradisjonell digital markedsføring, hvor det er en større økonomisk risiko involvert.

Fordeler ved å bruke Performance marketing

Det er mange fordeler ved å bruke denne typen markedsføring, og jeg skal nevne disse:

  • Du kan nå den målgruppen du ønsker, uansett geografi og demografi. Det kan være spesifikt for lokalt, nasjonalt eller internasjonalt, og man kan spesifisere det etter kjønn, alder, interesser osv.
  • Målgruppen velger selv hvordan de ønsker å konsumere annonsen. Tradisjonell markedsføring er veldig spesifikt til enkelt kanaler, og man kan føle man blir spammet med E-poster e.l.
    De kan her velge preferert måte, som f.eks. Youtube, eller Facebook Ads.
  • Basert på informasjon du gir i fra deg på nettet kan de lage veldige spesifikke reklamer til hver enkelt person.
  • Det er lett for konsumenten å interaktere med annonsøren, ved f.eks. rating.
  • Som nevnt tidligere er det veldig kostnadseffektivt. Man slipper masseproduksjon, og annonsen er mer spesifikk til målgruppen.
  • Man bestemmer selv størrelsen. Man velger selv hvilken skala man ønsker å eksponere det.
  • Det er lett å analysere resultatene fordi de kommer med en gang. Dermed kan man optimalisere hurtigere.

Det er ikke lett å finne noen ulemper ved dette, fordi det er så mange fordeler. Det man kan se er at man mister det fysiske som en mail eller lignende er. Dermed kan det være vanskeligere å finne tilbake til den enkelte annonsen.

Typer av Performance marketing

Som nevnt innledningsvis er denne typen resultatbasert markedsføring et veldig omfattende begrep. Det er flere typer for markedsføring som kommer inn under dette, og jeg skal nå gjennom et par av dem.

Affiliate marketing

Dette er en som skaper et møte mellom kjøpere og selgere. Som i Performance marketing får man her betalt for når man referer til en side hvor et produkt kan kjøpes. Man får da betalt for hvert salg, klikk eller lignende.

Et eksempel på dette er Amazon som startet sitt eget affiliate-program, etter at de så en stor pågang som følge av at bloggere anbefalte produkter, og linket til deres side.

Native advertising

Heter innholdsmarkedsføring på norsk. Det er publiserte artikler, eller lignende, der det kan virke som dette er en artikkel om, og skiller seg derfor fra vanlig annonsering, som man kan stenge ute med Adblock. Innleggene er ofte skrevet av journalister og er derfor vanskelig å skille fra en vanlig artikkel.

Skjermbilde hentet fra VG.no som illustrerer innholdsmarkedsføring

Sponsorship

Kan f.eks. være gjennom en influenser som annonserer for produktet på sine kanaler, i bytte mot å få produkter eller en økonomisk gevinst. Denne typen er ofte vinn-vinn for partene, ettersom influenseren reklamerer for produkter som de kan stå inne for, mens annonsøren klarer å koble merkevaren sin til en annen «merkevare».

Det er viktig å tenke på her at man må finne influensere som har kredibilitet på produktkategorien. Det handler ikke om å finne den største influenseren, men den som treffer best på ditt produkt.

Performance marketing for fremtiden

Det er tydelig at denne typen markedsføring er det som kommer til å bli mest benyttet i fremtiden. Ved at man kan spesifisere til målgruppen din, uansett geografi og demografi, vil det være mye mer effektivt enn tradisjonell markedsføring. Kostnaden vil også være lavere for annonsøren, som gjør det mye mer aktuelt å bruke.

Kilder:

Ett svar til “Performance marketing”

Dette var et veldig bra innlegg! Jeg liker hvordan du lister opp fordelene ved performance marketing og at du har med litt om de forskjellige typene også.

Veldig bra jobba og masse lykke til videre 😀

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *